Không Có Gì

www.mediafire.com/tuchikara


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Font Tiếng Nhật

Sau đây là font tiếng Nhật cần thiết cho pc của các bạn, để máy có thể hiển thị được các loại chữ. Các bạn tải toàn bộ về cài vào máy những font bên dưới, thì khi truy cập web của Nhật cũng như của Trung Quốc tất cả chữ sẽ được hiển thị đầy đủ và chính xác.
Hiragana http://www.mediafire.com/?cy0yhydm2dt
Katakana http://www.mediafire.com/?ijzzzwq4nwa
Kanji http://www.mediafire.com/?mymzimvzzov
hoặc:
http://www.mediafire.com/?fctbzc3kftx