Không Có Gì

www.mediafire.com/tuchikara


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đăng nhập WinXP không cần pass

TUCHIKARAChào các bạn, như đã hứa. Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách đăng nhập vào Win với tự cách là Admin mà không cần phải biết pass. Thực tế việc này rất dễ thực hiện, và có thể làm bằng nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, ở bài viết này mình xin giới thiệu với các bạn cách sau: Đó là chúng ta sẽ tạo ra một tài khoản cho mình, sau đó thêm tài khoản mà mình tạo ra vào nhóm Administrators. Cuối cùng là bạn có thể đăng nhập vào pc với toàn quyền. Sau đây là các bước thực hiện cho mục đích trên:
Bước 1: Tại màn hình Logon của Win bạn cần phải gọi được chương trình Command Prompt (cửa sổ giao diện dòng lệnh, một môi trường DOS ảo chạy trên nền Windows). Nếu bạn vẫn chưa biết cách gọi chương trình trên, thì có thể xem lại bài viết này.
Bước 2: Sau khi gọi được chương trình Command Prompt, bạn sẽ đánh vào dòng lệnh sau để tạo tài khoản cho mình. [/COLOR][/ALIGN]net user Admin 123 /add
với Admin: là tên username, 123: là pass của bạn

Bước 3: bạn đánh dòng lệnh sau, để thêm tài khoản của bạn vào nhóm Administrators
net localgroup Administrators Admin /add

Bước 4 : Sau khi thực hiện 2 bước trên, bạn sẽ Restart lại máy, lúc này tại màn hình đăng nhập sẽ xuất hiện tài khoản mà bạn đã tạo. Bạn có thể đăng nhập với tài khoản: Admin, pass: 123.
Sau khi sử dụng máy xong, nếu không muốn để lại dấu vết bạn có thể thực hiện dòng lệnh sau để xóa tài khoản của mìnhnet user Admin /delete

PS: Thực tế cách này cũng dùng được cho cả Win Vista(mình thì máy yếu chưa có cơ hội thử 😦 , nhưng bạn mình đã làm được). Các bạn có thể tham khảo thêm về lệnh net user tại địa chỉ sau.